Author Archives: Admin ITPC Web

Đại học Troy (Troy) và đại diện AACSB của Mỹ đánh giá kiểm định định kỳ ITPC – STU tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Vào ngày 21/8/2018, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) hân hạnh được đón tiếp phái đoàn của Đại học Troy (Troy) và AACSB của Mỹ, bao gồm trưởng đoàn là Dr. Earl Ingram (Phó Hiệu Trưởng về Học thuật – Senior Vice Chancellor for Academic Affairs), cùng Dr. Judson Edwards (Hiệu trưởng trường Kinh doanh Sorrel của Troy – Dean of the Sorrell College of Business) và lãnh đạo của tổ chức AACSB tại Mỹ sang cơ sở liên kết đào tạo của Troy tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế – International Training Programme Centre (ITPC) của STU để đánh giá và kiểm định chương trình liên kết đào tạo theo định kỳ.

Đoàn đánh giá đã kiểm tra, tham quan, phỏng vấn, và đánh giá các quy trình bao gồm tuyển sinh, quản lý điều hành, hồ sơ, dịch vụ sinh viên, và cơ sở vật chất tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC).
ITPC – STU được đánh giá là đạt tiêu chuẩn của Đại học Troy theo tiêu chuẩn chất lượng của AACSB và SACSCOC.

Lễ Tốt nghiệp 2022

Le tot nghiep 2022

Ngày 25/10/2022 vừa qua, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã tổ chức buổi Lễ Tốt nghiệp cho gần 100 tân cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh và ngành Khoa Học Máy Tính Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ và Trường Đại học Công Nghệ Sài […]