Chương trình đào tạo tại Đại học Troy – Hoa Kỳ

Các bạn sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Troy tại Hoa Kỳ có thể lựa chọn chuyên ngành mà mình yêu thích với hơn 110 chuyên ngành bậc Cử nhân và sau Đại học.

Các bạn sinh viên có thể tìm hiểu chi tiết các môn học của từng chuyên ngành tại đây.