ĐH Troy nằm trong Top 100 Đại học công lập hàng đầu tại Mỹ, được kiểm định quốc tế, Bằng Cử nhân do ĐH Troy cấp, giá trị toàn cầu.

Với đội ngũ giảng viên là 50% là giảng viên đến từ ĐH Troy, 50% là giảng viên người Việt là các thạc sĩ, tiến sĩ được chính ĐH Troy lựa chọn và kiểm định.

Chương trình được tổ chức kiểm định uy tín SACSCOCAACSB công nhận. Nội dung và phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn Mỹ do giáo sư trong và ngoài nước hướng dẫn.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dr. Francis Piron

Quá trình học tập: Doctor of Degree, South Carolina University, 1989

Dạy môn học:Retailing

Dr. Connie Nott

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, Colorado School of Mines, 1989

Master of Degree, Central Missouri State College, 1975

Dạy môn học:

Entrepreneurial Management

Operations Management

Dr. Tom Heron

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, NOVA Southeastern University, 2007

Master of Degree, Florida-Atlantic University, 2000

Dạy môn học: Strategic Management

Dr. William Cheng

Quá trình học tập: Tiến sỹ, Trường Đại học Nova Southeastern, 2010.
Giáo sư Đại học Troy, Alabama, Hoa Kỳ

Dạy môn học: Quản trị bán hàng.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dr. Stanley Lewis

Quá trình học tập: Doctor of Degree, Mississippi University, 1975
Master of Degree, Louisiana University, 1971

Dạy môn học: Principles of Accounting II

Dr. Rodney BlackWell

Quá trình học tập: Doctor of Degree, North Texas University, 1997
Master of Degree, Houston, Clear Lake University, 1987

Dạy môn học: Financial Management
Strategic Management

Dr. James Michael Whitlock

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, Nova Southeastern University, 2006

Master of Degree, Columbus State University, 1979

Dạy môn học: Principles of Accounting II

Dr. William Cheng

Quá trình học tập: Tiến sỹ, Trường Đại học Nova Southeastern, 2010.
Giáo sư Đại học Troy, Alabama, Hoa Kỳ

Dạy môn học: Quản trị bán hàng.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dr. Orrin Ames

Quá trình học tập: 

Master of Degree , Harvard University, 1976

Dạy môn học:

Legal Environment of Business

Dr. Janice Kuzmicki

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, Alabama University, 1993

Master of Degree, Alabama University, 1976

Dạy môn học: 

Strategic Management

Dr. Steven Sherman

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, Nova Southeastern University, 2009

Master of Degree, San Jose University, 1991

Dạy môn học:

Introduction to Information Systems

Dr. Anand Krishnamoorthy

Quá trình học tập: 

Doctor of Degree, Florida Atlantic University, 1999

Master of Degree, Purdue University, 1995

Dạy môn học:

Financial Management II

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dr. Jim Ryan

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, ĐH Auburn, 2006.

Dạy môn học:

Introduction to information systems

Dr.Jiling Zhong

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, ĐH Texas tại Austin, 2006.

Dạy môn học:

Web-based Software Development

Systems Analysis and Design

Analysis of Algorithms

Introduction to Computer Organization & Architecture

Nature of Programming Languages

Mr. Suman Kumar

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, ĐH Bang Louisiana, 2010

Dạy môn học: 

Systems Analysis and Design
Formal Languages & the Theory of Computation
Introduction to Computer Organization & Architecture

Dr. Steven Sherman

Quá trình học tập: 
Doctor of  Degree, ĐH Nova Southeastern, 2009

Dạy môn học:

Introduction to information systems

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dr. John Boncek

Quá trình học tập:

Doctor of Degree, ĐH Central Florida, 2003

Dạy môn học:

Discrete Mathematics

TS. Trần Trung Dũng

Quá trình học tập:

Doctor of Science in Computer Science and Engineering, State University of New York at Buffalo, 201

Dạy môn học:

Computer Concept Applications
Analysis of Algorithms
Data Communication and Networking

TS. Nguyễn Tuấn Nam

Quá trình học tập:

Ph. D Degree in Computer Science from University of California – Los Ageles (UCLA)

Dạy môn học: 

Data Communication & Networking
Operating Systems
Applied Networking
Data Communication & Computer Networking
Network Operating Systeme

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Quá trình học tập: 
Ph.D in Mathematics, Wayne State University, 2011

Dạy môn học:

Calculus II

Applied Statistic

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS. Lê Văn Luyện

Quá trình học tập:

Ph.D. in Mathematics, National University of Ireland, Galway, Ireland, 2014

Dạy môn học:

Discrete Mathematics

Pre-Calculus Trigonometry

TS. Trần Thái Sơn

Quá trình học tập:

Ph.D. of Computer Engineering, Toyota Technological Inst. 2-12-1 Hisakata, Dist. Tempaku, Nagoya, 468-8511, Japan, 2005

Dạy môn học:

Analysis of Algorithms
Fundamentals of Artificial Intelligence

TS. Bùi Hoài Thắng

Quá trình học tập:

PhD in Computer Science, University of New South Wales, Australia, 2009

Dạy môn học: 

Software Engineering I
Software Engineering II
Advance Programming II

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Quá trình học tập: 
Ph.D in Mathematics, Wayne State University, 2011

Dạy môn học:

Calculus II

Applied Statistic

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN HỌC THUẬT

BA. David R. Smith

Bachelor

Dạy môn học:

BA in Communications, Minors in English and Theatre

BA. Harley Davis

Bachelor

Dạy môn học:

Oxford TEFL Prague

Trinity College London Certificate in TESOL obtained in Prague, Czech Republic – August 2013, Truman State University

B.A. in English obtained in Kirksville, Missouri, USA — 2011-2013

MA. Nguyễn Thị Hà

Master

Dạy môn học: 

Master of Education (TESOL), University of Southern Queensland, Australia

MA. Nguyễn Ngọc Minh

Master

Dạy môn học:

Master in Applied Linguistcs, HUTECH, Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN HỌC THUẬT

MA. Nguyễn Thị Tôn Nữ Phượng Linh

Master

Dạy môn học:

M.A. in TEFL (Teaching English as a Foreign/Second Language) Dissertation, University of Birmingham, UK

MA. Võ Thị Hồng Trâm

Master

Dạy môn học:

Master of Applied Linguistics, Curtin University

MA. Hồ Thị Mai Lan

Master

Dạy môn học: 

Master of Teaching English to Speakers of Other Language, Victory University

MA. Nhâm Thành Lập

Master

Dạy môn học:

Master of TEFL, Can Tho University