Chúng tôi, tại ITPC rất tự hào là một đối tác chiến lược với Hội đồng Anh trong lĩnh vực giáo dục bao gồm hoạt động giảng dạy tiếng Anh, Tổ chức Đăng ký Thi IELTS và Giáo dục Đại học.

GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG ANH TẠI VIỆT NAM

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế của Anh hợp tác văn hóa và các cơ hội giáo dục. Hội đồng Anh tạo ra các cơ hội quốc tế cho người dân của Vương quốc Anh và các nước khác và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trên toàn thế giới.

Hội đồng Anh có đại diện tại hơn 100 quốc gia và 8.000 nhân viên – trong đó có 2.000 giáo viên – làm việc với hàng ngàn chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách và hàng triệu thanh niên mỗi năm bằng cách dạy tiếng Anh, chia sẻ các dự án nghệ thuật và cung cấp các chương trình giáo dục và xã hội.

Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện của Anh được quản trị bởi Hiến chương Hoàng gia. Một quỹ tài trợ công khai chính cung cấp 20 phần trăm doanh thu năm ngoái là 864 triệu bảng. Phần còn lại của doanh thu thu được từ các dịch vụ mà khách hàng trên toàn thế giới phải thanh toán, chẳng hạn như các lớp học tiếng Anh và các kỳ thi của Vương Quốc Anh và cũng thông qua các hợp đồng đào tạo và phát triển từ quan hệ đối tác với các tổ chức nhà nước và tư nhân. Phạm vi công việc là theo đuổi các dự án cho mục đích từ thiện và hỗ trợ sự thịnh vượng và an ninh cho Vương quốc Anh và trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web: www.britishcouncil.org hoặc https://www.britishcouncil.vn/en/about