Thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, năm 2006 Trường đã bắt đầu làm việc với Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề nghị cấp giấy phép mở chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Vào đầu năm 2007, Trung tâm Đào tạo Quốc tế ra đời để thực hiện sứ mệnh ý nghĩa này.

Những năm đầu mới thành lập, chương trình liên kết ĐH Troy STU được xem là chương trình đại học toàn phần của Hoa Kỳ đầu tiên tại TP. HCM lúc bấy giờ và thu hút được rất đông các bạn sinh viên tham gia chương trình. Mùa tuyển sinh khóa 3 vào cuối năm 2007, chương trình liên kết với đại học Troy đã có gần 400 sinh viên đăng ký và đến năm 2011, chương trình liên kết của đại học Troy tại STU được xem là thành công nhất tại khu vực Châu Á về số lượng sinh viên đăng ký học. Đến năm 2017, chương trình đã tuyển sinh hơn 1.000 sinh viên và có hơn 500 sinh viên tốt nghiệp do Đại học Troy cấp bằng.