HỌC BỔNG 2018

Các học viên có thành tích học tập nổi trội trong quá trình học trung học phổ thông. Đây là học bổng thường niên và chỉ được áp dụng đối với những ứng viên thỏa được tất cả các yêu cầu đầu vào chương trình cử nhân Đại học TROY tại Hồ Chí Minh

Học viên đã có chứng chỉ Anh văn chứng chỉ Anh văn IELTS 5.5/TOEFL iBT 61

100% học phí năm học thứ nhất cho ứng viên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8.5 trở lên

50% học phí năm thứ nhất cho ứng viên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8.0 đến dưới 8.5

Học viên chưa có chứng chỉ Anh văn

25% học phí năm thứ nhất cho ứng viên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8.0 trở lên

*Lưu ý: Học bổng trên chỉ áp dụng cho học viên tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông năm 2018.

Ngoài ra: còn có học bổng giành cho sinh viên có thành tích xuất sắc: Trong quá trình học, sinh viên có điểm GPA (trung bình mỗi học kỳ) cao sẽ nhận được học bổng theo từng kỳ

ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG