Lễ Tốt nghiệp 2022

Le tot nghiep 2022

Ngày 25/10/2022 vừa qua, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã tổ chức buổi Lễ Tốt nghiệp cho gần 100 tân cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh và ngành Khoa Học Máy Tính Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ và Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, Việt Nam. 

Buổi lễ với sự tham dự của các Giáo sư Ban Giám Hiệu Trường Đại học Troy:

– Giáo sư Jack Hawkins, Hiệu trưởng Trường Đại học Troy.

– Giáo sư Lance Tatum, Viện phó Phụ trách Giáo vụ Đại học Troy.

– Giáo sư Sohail Agboatwala, Viện phó Phụ trách Dịch vụ Sinh viên và Quản lý Chương trình Đại học Troy.

– Cô Sharron Becton, Giám đốc Quản lý các chương trình quốc tế.

Cùng với sự tham dự của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn:

– TS. Trương Quang Mùi, Chủ tịch HĐQT trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

– PGS.TS. Cao Hào Thi, Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Cùng với sự tham dự của Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Giảng viên Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, phụ huynh và sinh viên Troy các khóa. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Xin chúc mừng các tân cử nhân!