Đại học Troy (Troy) và đại diện AACSB của Mỹ đánh giá kiểm định định kỳ ITPC – STU tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Vào ngày 21/8/2018, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) hân hạnh được đón tiếp phái đoàn của Đại học Troy (Troy) và AACSB của Mỹ, bao gồm trưởng đoàn là Dr. Earl Ingram (Phó Hiệu Trưởng về Học thuật – Senior Vice Chancellor for Academic Affairs), cùng Dr. Judson Edwards (Hiệu trưởng trường Kinh doanh Sorrel của Troy – Dean of the Sorrell College of Business) và lãnh đạo của tổ chức AACSB tại Mỹ sang cơ sở liên kết đào tạo của Troy tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế – International Training Programme Centre (ITPC) của STU để đánh giá và kiểm định chương trình liên kết đào tạo theo định kỳ.

Đoàn đánh giá đã kiểm tra, tham quan, phỏng vấn, và đánh giá các quy trình bao gồm tuyển sinh, quản lý điều hành, hồ sơ, dịch vụ sinh viên, và cơ sở vật chất tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC). ITPC – STU được đánh giá là đạt tiêu chuẩn của Đại học Troy theo tiêu chuẩn chất lượng của AACSBSACSCOC.

Bằng Cử nhân do Đại Học Troy cấp và được Tổ chức kiểm định giáo dục tiêu chuẩn hàng đầu của Hoa Kỳ – SACSCOCAACSB công nhận.