Lợi thế lớn nhất và duy nhất chỉ các sinh viên đang theo học tại ITPC được hưởng là: Khi bạn chuyển tiếp từ Troy-STU sang Troy-Hoa Kỳ, bạn sẽ được hưởng mức phí ưu đãi chỉ bằng 50% học phí so với học phí du học tự túc.

Học phí ngành Quản trị Kinh doanh (Business Administration) và ngành Khoa học máy tính/Công nghệ thông tin (Computer Science)

Học phí học kỳ mùa Thu 2017 (khai giảng tháng 10)

STT Nội dung VNĐ USD Thời gian
1 1 Tín chỉ 2,780,000 122
2 Học kỳ 41,700,000 1,830 15 tín chỉ
3 Một năm 83,400,000 3,660 2 học kỳ/năm
4 Cả chương trình 333,600,000 14,640 8 học kỳ/4 năm

Học phí tại Troy – Hoa Kỳ

  • Áp dụng cho sinh viên học tại ITPC và chuyển tiếp sang Mỹ

 

Sinh viên chuyển tiếp từ Troy-STU

STT Nội dung USD Thời gian
1 1 Tín chỉ 316
2 Học kỳ 3,792 12 tín chỉ
3 Một năm 7,584 2 học kỳ/năm

 

  • Áp dụng cho sinh viên du học tự túc

 

Sinh viên không chuyển tiếp từ Troy-STU

STT Nội dung USD Thời gian
1 1 Tín chỉ 632
2 Học kỳ 7,584 12 tín chỉ
3 Một năm 15,168 2 học kỳ/năm

 

  • Sinh viên vẫn được hưởng mức phí ưu đãi 50% học phí khi học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Troy – Hoa Kỳ.