Chương trình có nhiều mức học bổng được áp dụng cho sinh viên từ học bổng đầu vào cho đến học bổng trong quá trình học.

XÉT TUYỂN HỌC BỔNG TẠI VIỆT NAM

Cơ hội học bổng dành cho các ứng viên có thành tích học tập nổi trội trong quá trình học trung học phổ thông. Đây là học bổng thường niên và chỉ được áp dụng đối với những ứng viên thỏa được tất cả các yêu cầu đầu vào, nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển chương trình cử nhân Đại học TROY tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên đã có chứng chỉ Anh văn IELTS 5.5/TOEFL iBT 61

100% học phí năm học thứ nhất cho ứng viên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8.5 trở lên

50% học phí năm thứ nhất cho ứng viên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8.0 đến dưới 8.5

Ứng viên chưa có chứng chỉ Anh văn

25% học phí năm thứ nhất cho ứng viên có điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 8.0 trở lên

Tiêu chí xét học bổng

Ứng viên đã hoàn tất các thủ tục nhập học vào đại học TROY và có điểm trung bình học bạ lớp 12 từ 8.0 trở lên sẽ được xét tuyển học bổng.

Truy cập trang web của trường http://troyhcmc.edu.vn/nop-ho-so-nhap-hoc/ để tải các mẫu đơn.

Những mốc thời gian quan trọng

         * 5 giờ chiều, ngày 10/8/2018: Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng

         * Công bố kết quả học bổng: tại đây

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ TẠI HỌA KỲ

100% sinh viên đại học TROY tại cơ sở HCM được hưởng ưu đãi giảm 50% học phí tại Hoa Kỳ. Sinh viên vẫn được hưởng mức phí ưu đãi 50% học phí khi học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Troy – Hoa Kỳ.