Bộ phận hỗ trợ IT cung cấp cho sinh viên, giảng viên, và đội ngũ nhân viên tại ITPC – STU Campus các hỗ trợ về máy vi tính, các câu hỏi có liên quan đến hệ thống IT.

Xin vui lòng liên hệ phòng Server:

Mr. Nguyễn Ngọc Anh (028. 38505520 Ext: 201)
Email: anhnguyen@itpc.edu.vn

Giờ làm việc

Thứ hai đến thứ sáu: 8 am đến 5 pm
Thứ bảy: 8 am đến 12 am