Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một trong những trung tâm đào tạo chương trình quốc tế hàng đầu cho sinh viên đại học và sau đại học về kinh doanh, doanh nghiệp và các ngành nghề, nhằm tạo ra những tác động tích cực đến thế giới xung quanh chúng ta.

Giá trị cốt lõi – 03 trụ cột chính

  1. Học tập – tạo ra một môi trường và cộng đồng học tập xuất sắc.
  2. Giảng viên – các giảng viên có chất lượng và uy tín quốc tế.
  3. Chương trình học – chương trình học có chất lượng được công nhận.

Với mục tiêu mang lại tri thức thế giới đến với sinh viên Việt Nam, chúng tôi đã và đang nổ lực xây dựng và phát triển môi trường học tập quốc tế. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo hướng giáo dục hiện đại. Hầu hết đội ngũ giảng viên là những người nhiệt tình, trên 05 năm kinh nghiệm đào tạo sinh viên quốc tế và sẵn sàng trao tri thức của tất cả các lĩnh vực bao gồm kinh tế, xã hội, văn hóa, kinh doanh, quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, quảng cáo và truyền thông….